Even voorstellen…

 

Transitie van de jeugdzorg

Het nieuwe jeugdstelsel is in januari 2015 in werking gegaan. De hele jeugdzorg – van preventief tot en met de zware en gespecialiseerde jeugdhulpverlening – valt nu onder verantwoordelijkheid van de gemeenten, ook financieel. Deze transitie is gepaard gegaan met een inhoudelijke vernieuwing.

 

 

Wat betekent het concreet?

Elke wijk in Amsterdam heeft vanaf 2015 een Ouder- en kindteam (OKT) waarin jeugdprofessionals met verschillende achtergronden samenwerken ten behoeve van de gezinnen in die wijk. De ouder- en kindadviseurs (OKA’s) die deel uitmaken van deze teams zijn aan te spreken door ouders, kinderen, scholen, etc. als er (lichte) hulp of advies nodig of gewenst is. De ouder- en kindadviseur kan zelf hulp bieden, iemand uit haar team inschakelen, of zwaardere hulp door specialisten arrangeren.

 

 

Ouder- en kindadviseur op school

Ik ben sinds januari 2015 ouder- en kindadviseur voor de Eilanden en ik maak deel uit van het Ouder-en kindteam in het Centrum.

Wat houdt dat in?

- ik neem deel aan de zorgoverleggen op school;

- ik ben beschikbaar voor ouders, kinderen en leerkrachten; om mee te denken over vragen of problemen rond opgroeien of opvoeden;

- ik kan zelf hulp bieden, of meehelpen de juiste hulp te vinden en te krijgen;

- ik kan themabijeenkomsten of cursussen geven/organiseren over opgroei- op opvoedonderwerpen;

- ik ben geschoold in Triple P ‘positief opvoeden’

-programma’s: individuele begeleiding, cursussen, workshops over verschillende thema’s.

 

Op maandag ben ik te vinden in de bibliotheek van de school (begane grond), mijn inloopspreekuur is van 14.30 tot 15.30 uur. U kunt mij ook bellen voor een afspraak.

 

 

Hartelijke groet,

Suzanne de Wissel

 

06-49635048

s.dewissel@oktamsterdam.nl 

 

pdf