Beeldende vorming

Tijdens de lessen Beeldende vorming (Bevo) krijgen de kinderen op een inspirerende manier onderwerpen en thema’s aangeboden die aansluiten bij hun leefwereld. Ze worden aangemoedigd hun eigen gevoel en ideeën te vertalen in creatieve werken.

Naast de wekelijkse Bevo-lessen hebben we op school ook een kast met allerlei materialen en bijbehorende creatieve opdrachtkaarten. Dit biedt de kinderen de gelegenheid zelfstandig een creatieve opdracht te maken wanneer ze daar zin in hebben.

Tijdens de BeVo-lessen volgende de kinderen in kleine groepen een cyclus van 3 à 4 themalessen, met als vaste onderdelen: kunstbeschouwing, inspiratie opdoen, nieuwe techniek leren, reflecteren, het eigen werk aan elkaar presenteren en feedback geven.

Er komen allerlei creatieve technieken aan bod, zoals schilderen, linosnede maken, kleien, knuffels maken of een eigen animatiefilmpje maken.

 Het geeft mij enorm veel voldoening als ik zie hoe gemotiveerd en geconcentreerd kinderen werken en hoe trots ze zijn wanneer hun kunstwerkjes aan het einde van de thema cyclus in de school geëxposeerd worden!

 

Iepke Seebregts