Dit jaar zijn we gestart met een andere opzet voor beeldende vorming bij ons op school: beeldende vorming op Montessoriaanse wijze.

 

Midden- en bovenbouw

Kinderen uit de midden- en bovenbouw krijgen per klas in groepjes van 8 kinderen drie wekelijkse lessen van 1,5 uur.

- week 1: aandacht voor kunstbeschouwing, inspiratie opdoen en techniek aanleren.

- week 2 en 3: uitvoeren van de opdracht, waarbij er ruimte is om te experimenteren, problemen op te lossen en te reflecteren op het proces.

- week 4: aandacht voor reflectie op proces en resultaat; feedback geven op elkaars werk.

 

Aansluitend gaan de kinderen de klassen (van hun eigen bouw) rond en presenteren ze hun werk en de bijbehorende instructiekaart, zodat de andere kinderen vervolgens met deze kaart zelfstandig aan het werk kunnen gaan. Tijdens de presentatie vertellen ze wat de opdracht was, waar het werk aan moest voldoen, hoe het beoordeeld wordt en welke technieken ze hebben geleerd en hoe ze die hebben uitgevoerd. Ze geven informatie over materiaal, gereedschap en het behandelde beeldaspect. Ook vertellen ze hoe ze op hun idee gekomen zijn, welke problemen ze tegen zijn gekomen en hoe ze die hebben opgelost. Tot slot krijgen ze de kans om te zeggen waar ze het meest trots op zijn.

De andere kinderen uit de klas mogen reflecteren op het werk van de kinderen die bij de vakleerkracht de opdracht hebben gedaan – zij zijn de zogeheten “experts”. Kinderen die later zelfstandig met de opdracht aan de slag willen gaan, kunnen altijd even een expert aanschieten om tips te vragen. Voor iedere opdracht is er een instructiekaart beschikbaar.

Op school is er een kast met materialen die de kinderen kunnen gebruiken.

 

Onderbouw

De kleuters krijgen in groepjes van zes kinderen drie wekelijkse lessen van 45 minuten. De vierde les presenteren ze het werk aan hun klas en vertellen ze aan de klas wat ze gedaan hebben.