Bewegingsonderwijs

Een kind is van nature levendig en energiek. Het heeft een grote behoefte aan beweging. Voor een gezonde lichamelijke en motorische ontwikkeling is het noodzakelijk dat een kind zich vele vormen van beweging eigen maakt. Behalve het aanleren van diverse bewegingsvormen en vaardigheden, leert het kind in het spel vaardigheden als spelinzicht, betrokkenheid, en sportief en sociaal gedrag. Alle groepen krijgen les van een vakleerkracht.

 

1x per week hebben ze gym met de eigen klas. Daarnaast hebben ze gedurende het schooljaar een blok van ongeveer 8 lessen met de jaargroep gym. Zit uw kind bijvoorbeeld in groep 3, dan heeft hij op dat moment les met andere kinderen uit groep 3.

 

Rooster van de gymlessen is te vinden onder het kopje praktisch.