In het schooljaar 2014/2015 zijn we in de onderbouw begonnen met Vvto Engels (Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels). We DOEN Engels, want samen met de kinderen doen we allerlei activiteiten om op een leuke en speelse manier Engels aan de kinderen te leren. Elke dag besteden we ongeveer vijftien minuten Engels aan de hand van een thema zoals herfst, lichaamsdelen of dieren. Gedurende deze tijd spreekt de leidster alleen maar Engels en om dit aan te geven zet de leidster een Engelse vlag neer, maar iedere leidster kan een eigen teken hebben. 

 

De onderbouw krijgt een keer per week gymles in het Engels. Dit jaar wordt er gestart in de midden- en bovenbouw met meer Engels in de klas. Er zal vooral nog geëxperimenteerd worden met activiteiten om te kijken wat wel en niet werkt met de kinderen en zullen verschillende materialen worden bekeken. Daarnaast wordt er dit jaar ook gestart met bijscholing van Engels op gebied van eigen vaardigheid en didactiek.