Engels op De Eilanden

Op De Eilanden geven wij VVTO (Vroeg vreemdetalenonderwijs). Dit houdt in dat wij vanaf de onderbouw al regelmatig Engels doen met de kinderen. Het voordeel van vroeg beginnen is dat jonge kinderen zich een taal op een meer natuurlijke manier eigen maken, zonder constant een vertaalslag te maken, en minder schroom hebben om de taal mondeling te oefenen.

In elke bouw wordt wekelijks minstens een uur aan Engels besteed. Dit gebeurt zowel in groepslessen als op individueel niveau. De leerkracht spreekt in deze tijd alleen Engels en de kinderen worden  aangemoedigd dit ook zoveel mogelijk te doen. Uiteraard zullen kinderen in de onderbouw dit nog weinig doen, maar zal de hoeveelheid Engels die ze beheersen en durven spreken groeien gedurende hun schoolperiode. Op school gebruiken wij Exploring English, een montessori methode voor Engels. Deze is thematisch opgebouwd, maar heeft ook werkjes gericht op grammatica. Thema’s die in deze methode aan bod komen zijn bijvoorbeeld dieren, kleding, het huis, familie, natuur, de aarde, cultuur en milieu. Er wordt veel aan woordenschat gewerkt, maar met name in de midden- en bovenbouw wordt aan alle vaardigheden (lezen, schrijven, spreken en luisteren) gewerkt. Voor de onderbouw is de methode vrij beperkt en daarom wordt deze in deze bouw aangevuld met zelfgemaakte werkjes en andere activiteiten.