Sinds 2010 heb ik als leraar muziek het voorrecht om de muzieklessen te verzorgen op de Eilanden. Ik probeer mijn liefde en passie voor muziek in alle breedte over te brengen bij kinderen. Daarbij staat het zingen voorop. De stem hebben we altijd bij ons en in het zingen kunnen we onze emoties en gevoelens een plekje geven. Ik streef er naar om bij ieder kind de stem en het stemgeluid volop te laten ontwikkelen. Dat begint al in de onderbouw waar ik begin aan toonvorming, stembereik, articulatie aan de hand van inzingoefeningen, spelletjes en liedjes die aansluiten bij de thema’s in de klas. Ook werk ik met de kinderen aan het luisteren (van muziek), concentratie, reactievermogen en bewegen op muziek. In de middenbouw werk ik daaraan verder en zingen we allerlei soorten liederen in verschillende vormen en beginnen we met meerstemmig zingen d.m.v. canons. In de bovenbouw probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij het kosmisch onderwijs. Zo komt de geschiedenis van muziek aan de orde, muziek uit andere culturen en filosoferen we verder over muziek door o.a. muziek en muziekbelevenissen met elkaar te delen. Het muzikale hoogtepunt mag wel de kerstviering genoemd worden waar we met de hele school samen zingen inclusief het Eilanden-bovenbouwkoor en -orkest!

Dennis van Wijk