De onderwijsambities van Esprit Scholen staan in het onderwijsmanifest 2018-2022. Het onderwijsmanifest beschrijft de missie en visie voor het onderwijs van de Esprit Scholen. Het is de basis voor de schoolplannen

Onderwijsmanifest Nederlands

Onderwijsmanifest Engels