VERKIEZINGEN MR ouderlid

  

Vanaf januari 2016 zijn we op zoek naar een nieuw ouderlid voor de medezeggenschapsraad. Zij/hij is zó enthousiast dat zij/hij wellicht voorzitter wil worden.

 

Wie zoeken wij:

Iemand die zich betrokken voelt bij de school en graag wil meedenken over zaken die binnen de school spelen.

 

Wat doen wij:

De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. Gezamenlijk worden de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten behartigd bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid.

 

Wanneer doen wij dat:

Op ongeveer 6-8 avonden per jaar, met daarbij enige voorbereiding of uitwerking van de vergaderingen of daarin opgestelde actiepunten.

 

Wat bieden wij:

Een uniek overleg op de school van uw kind, betrokkenheid bij alle zaken die zich achter de muren van de school afspelen. Invloed op keuzes die door team en directie in overleg worden gemaakt.

 

Als u denkt dat dit echt iets voor u is, wendt u zich dan tot één van ons.

 

Michelle Hendrikx (teamlid)

Brigitte van Wageningen (teamlid)

Ruth Bekker (teamlid)

Roger Vroemen (ouderlid)

Casper Gockel (ouderlid)

Olivier van Strien (ouderlid) (0624529736)

 

pdf

De medezeggeschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan voor de school, waarin ouders en teamleden zitting hebben.

Alle belangrijke onderwerpen die de school betreffen, kunnen in de MR besproken worden. De MR is wettelijk gesprekspartner tussen ouders, teamleden, directie en bestuur. De rol van de MR staat omschreven in een reglement, dat op de wet gebaseerd is. Bij wet is vastgesteld dat de MR in bepaalde zaken instemmingsrecht heeft, bij andere zaken alleen adviesrecht. Het reglement ligt ter inzage op de school.

De vergaderingen van de MR vinden eens in de vier tot zes weken plaats. De notulen van de vergadering worden op de site geplaatst. De vergaderingen zijn in principe openbaar en vinden plaats in de school. 

Als ouder kunt u in overleg met de voorzitter (Roger Vroemen) zelf een onderwerp inbrengen en dit komen toelichten. U kunt de MR bereiken via emailadres: vroemen.roger@gmail.com

Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Bij een teveel aan kandidaten worden er verkiezingen gehouden voor alle ouders van de school.

 

Wie is wie?

Roger Vroemen, Voorzitter, vader van Jetske, groep 6,  bij Brigitte en Giel, groep 7, bij Dominique en Nikee

Casper Gockel, ouderlid, vader van Maas, groep 2, bij Robiene  en Peep, groep 4, bij Joep  

vacature ouderlid, nog in te vullen

Michelle Hendrikx, MB leidster

Brigitte van Wageningen, BB leidster

Ruth Bekker, adjuncttaken