Elke klas kent eigen klassenouders. De klassenouder heeft een aantal taken:

 

  • Aanspreekpunt zijn voor de groepsleerkracht. Als de leerkracht hulp nodig heeft voor het één of ander (bijv. versieren van de klas), vraagt deze de klassenouder dit te regelen
  • Aanspreekpunt voor de ouders. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u ook altijd terecht bij deze ouders. Hij/zij zal u eventueel doorverwijzen naar bijv. de groepsleerkracht, directie of een MR-lid.