Melding misstanden

De regeling Melding Misstanden Esprit beschrijft hoe en waar een medewerker een vermoeden van een misstand kan melden en op welke wijze de melding wordt behandeld. 

Regeling Melding Misstanden 

 

Gedrags- en integriteitscode 

De Gedrags- en Integriteitscode van Esprit is bedoeld voor iedereen die binnen (en buiten) de gebouwen van Esprit werkzaam is dan wel werkzaamheden verricht en geeft aan hoe wij met elkaar en met anderen - leerlingen, ouders, externen - om willen gaan. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. Je kunt denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties en met privegebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven wanneer je verantwoordelijk bent voor inkoop en hoe om te gaan met niet integer handelen van collega's. 

Integriteitscode (document is najaar 2014 beschikbaar) 

 

Externe vertrouwenspersoon

Medewerkers van de Esprit Scholen kunnen terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een man en een vrouw:

Op de volgende site stellen deze externe vertrouwenspersonen Alice Vlottes en Herman van der Wind zich voor: https://www.espritscholen.nl/home/over-esprit/klachten-en-integriteit/externe-vertrouwenspersoon/

 

Interne vertrouwenspersoon

Kinderen kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard, op het terrein van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie.

De vertrouwenspersonen van  Montessorischool ‘de Eilanden’ zijn:

Vrouw:   Sam Verheij  s.verheij@eilanden.espritscholen.nl
Man:      vacature

Kinderen kunnen deze vertrouwenspersonen ook bereiken via een brievenbus die op school hangt. Regelmatig bezoeken de vertrouwenspersonen de groepen, zodat de kinderen weten wie zij zijn.