Melding misstanden

De regeling Melding Misstanden Esprit beschrijft hoe en waar een medewerker een vermoeden van een misstand kan melden en op welke wijze de melding wordt behandeld. 

Regeling Melding Misstanden 

 

Gedrags- en integriteitscode 

De Gedrags- en Integriteitscode van Esprit is bedoeld voor iedereen die binnen (en buiten) de gebouwen van Esprit werkzaam is dan wel werkzaamheden verricht en geeft aan hoe wij met elkaar en met anderen - leerlingen, ouders, externen - om willen gaan. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. Je kunt denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties en met privegebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven wanneer je verantwoordelijk bent voor inkoop en hoe om te gaan met niet integer handelen van collega's. 

Integriteitscode (document is najaar 2014 beschikbaar) 

 

Externe vertrouwenspersoon 

Onderstaande link geeft informatie over de externe vertrouwenspersonen. 

De vertrouwenspersoon 

 

Interne vertrouwenspersoon

Bij ons op school hebben we twee vertrouwenspersonen: Arie Drost en Marije van Oostendorp. De kinderen kunnen hun bereiken door een briefje in de rode brievenbus in de bieb te doen.