Dit beleidsplan van Montessorischool de Eilanden geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode van 2021-2025 weer. Het schoolplan is een wettelijk document waarin wij verantwoording afleggen aan ons bevoegd gezag en de landelijke overheid als bewaker van de kwaliteit van het onderwijs. 

Klik hier voor ons schoolplan.