Vaklessen

BEWEGINGSONDERWIJS

Een kind is van nature levendig en energiek. Het heeft een grote behoefte aan beweging. Voor een gezonde lichamelijke en motorische ontwikkeling is het noodzakelijk dat een kind zich vele vormen van beweging eigen maakt. Behalve het aanleren van diverse bewegingsvormen en vaardigheden, leert het kind in het spel vaardigheden als spelinzicht, betrokkenheid, en sportief en sociaal gedrag. Alle groepen krijgen les van een vakleerkracht.

1x per week hebben ze gym met de eigen klas. Daarnaast hebben ze gedurende het schooljaar een blok van ongeveer 8 lessen met de jaargroep gym. Zit uw kind bijvoorbeeld in groep 3, dan heeft hij op dat moment les met andere kinderen uit groep 3.

 

BEELDENDE VORMING

Tijdens de lessen Beeldende vorming (Bevo) krijgen de kinderen op een inspirerende manier onderwerpen en thema’s aangeboden die aansluiten bij hun leefwereld. Ze worden aangemoedigd hun eigen gevoel en ideeën te vertalen in creatieve werken.

Naast de wekelijkse Bevo-lessen hebben we op school ook een kast met allerlei materialen en bijbehorende creatieve opdrachtkaarten. Dit biedt de kinderen de gelegenheid zelfstandig een creatieve opdracht te maken wanneer ze daar zin in hebben.

Tijdens de BeVo-lessen volgende de kinderen in kleine groepen een cyclus van 3 à 4 themalessen, met als vaste onderdelen: kunstbeschouwing, inspiratie opdoen, nieuwe techniek leren, reflecteren, het eigen werk aan elkaar presenteren en feedback geven.

Er komen allerlei creatieve technieken aan bod, zoals schilderen, linosnede maken, kleien, knuffels maken of een eigen animatiefilmpje maken.

 Het geeft mij enorm veel voldoening als ik zie hoe gemotiveerd en geconcentreerd kinderen werken en hoe trots ze zijn wanneer hun kunstwerkjes aan het einde van de thema cyclus in de school geëxposeerd worden!

Iepke Seebregts

MUZIKALE VORMING


Sinds 2010 heb ik als leraar muziek het voorrecht om de muzieklessen te verzorgen op de Eilanden. Ik probeer mijn liefde en passie voor muziek in alle breedte over te brengen bij kinderen. Daarbij staat het zingen voorop. De stem hebben we altijd bij ons en in het zingen kunnen we onze emoties en gevoelens een plekje geven. Ik streef er naar om bij ieder kind de stem en het stemgeluid volop te laten ontwikkelen. Dat begint al in de onderbouw waar ik begin aan toonvorming, stembereik, articulatie aan de hand van inzingoefeningen, spelletjes en liedjes die aansluiten bij de thema’s in de klas.

Ook werk ik met de kinderen aan het luisteren (van muziek), concentratie, reactievermogen en bewegen op muziek. In de middenbouw werk ik daaraan verder en zingen we allerlei soorten liederen in verschillende vormen en beginnen we met meerstemmig zingen d.m.v. canons. In de bovenbouw probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij het kosmisch onderwijs. Zo komt de geschiedenis van muziek aan de orde, muziek uit andere culturen en filosoferen we verder over muziek door o.a. muziek en muziekbelevenissen met elkaar te delen. Het muzikale hoogtepunt mag wel de kerstviering genoemd worden waar we met de hele school samen zingen inclusief het Eilanden-bovenbouwkoor en -orkest!

Dennis van Wijk

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.