Ouderparticipatie

statuut

Bekijk hier het Medezeggenschapsstatuut

GMR PO

Bekijk hier het Reglement GMR PO

Over Ouderparticipatie

Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin is een oudergeleding in vertegenwoordigd. Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Een voor PO en een voor VO. Ook hierin is een ouderlid uit de MR vertegenwoordigd.

Het medezeggenschapsstatuut van Esprit Scholen beschrijft de inrichting van de medezeggenschap, de informatievoorziening en de faciliteiten. 

Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) PO en van de GMR VO. Het medezeggenschapsreglement voor de GMR PO beschrijft onder meer de omvang en de samenstelling van de GMR, de verkiezingen en de taken en bevoegdheden van de GMR 

Ouders en school

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het reilen en zeilen in en om de school. Elke ouder kan op eigen wijze een bijdrage leveren aan de school. 

Klassenouders

Elke klas kent eigen klassenouders. De klassenouder heeft een aantal taken zoals het aanspreekpunt zijn voor andere ouders en voor de groepsleerkracht.

Ouderhulp

Essentieel is ook ouderhulp voor bijvoorbeeld: meehelpen met allerlei schoolfestiviteiten, controle van de kinderen op luizen, kinderen helpen bij uitzoeken van boeken etc.

Ouderavonden

Om de contacten tussen ouders te bevorderen organiseren wij ouderavonden. Deze hebben allen een verschillend karakter.

Ouderbijdrage

Elke school krijgt op basis van het aantal leerlingen van het rijk geld voor leerkrachten, leermiddelen, onderhoudgebouw ect. te kunnen financieren (de lumpsumfinanciering). 

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.