Documenten

Kennismaken

Registreren voor de basisschool

Kalender

Bekijk de activiteiten van de school in onze kalender

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws

Schoolplan

Dit beleidsplan van Montessorischool de Eilanden geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode van 2021-2025 weer. Het schoolplan is een wettelijk document waarin wij verantwoording afleggen aan ons bevoegd gezag en de landelijke overheid als bewaker van de kwaliteit van het onderwijs.

Reglementen

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen op de scholen. In het leerlingenstatuut staat wat er van de leerlingen in de school wordt verwacht, maar ook wat de leerlingen van de school, de leraren en hun medeleerlingen kunnen verwachten.

Passend onderwijs en zorg

Ons streven is zo veel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van het kind; dat wil zeggen dat we ons richten op wat het kind nodig heeft om de onderwijsdoelen te bereiken.

Klachtenbeleid

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.

Leerplicht en verlof

De kinderen hebben uitsluitend verlof op de (jaarlijks) opgegeven schoolvakantie- en studiedagen. Toestemming voor extra verlof is alleen mogelijk in het geval van gewichtige omstandigheden, tot een maximum van 10 dagen per jaar.

Brieven/protocollen

Hier vindt u verschillende aanvraagformulieren, brieven en protocollen

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.