Leerplicht en verlof

vakantie

Hier vindt u het vakantieverlof formulier

Leerplicht

Als een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool, maar is het nog niet leerplichtig. Een kind moet naar school uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe maand na zijn vijfde verjaardag (bijv. Als een kind op 13 januari vijf jaar wordt, moet het kind uiterlijk vanaf 1 februari naar school). Vanaf dat moment is het kind leerplichtig.

Verlof

De kinderen hebben uitsluitend verlof op de (jaarlijks) opgegeven schoolvakantie- en studiedagen. Toestemming voor extra verlof is alleen mogelijk in het geval van gewichtige omstandigheden, tot een maximum van 10 dagen per jaar. Extra verlof direct voor of na de zomervakantie is niet mogelijk!

U dient extra verlof vóóraf (of bij plotseling ontstane situaties- uiterlijk twee dagen na ontstaan van de verhindering) aan de directie schriftelijk in te dienen. De directie zal vóór toekenning van uw verzoek altijd eerst advies vragen aan de leerkracht van uw kind(eren). U kunt voor extra verlof een formulier halen bij onze administratie of downloaden vanaf de website.

Als het een verlof van maximaal 10 dagen is, neemt de directie een beslissing. Als het een verlof betreft dat langer dan 10 schooldagen zal duren, dient u dit verzoek tenminste twee maanden van tevoren bij de directie in te dienen. Deze moet in dat geval het verzoek eerst ter advisering aan de leerplichtambtenaar voorleggen, alvorens de directie een beslissing mag nemen. Ongeoorloofd verzuim moet de directie melden aan de leerplichtambtenaar.

formulier verlof wegens gewichtige omstandigheden

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.