Reglementen

statuut

wat verwacht de school en wat mag jij verwachten

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen op de scholen. In het leerlingenstatuut staat wat er van de leerlingen in de school wordt verwacht, maar ook wat de leerlingen van de school, de leraren en hun medeleerlingen kunnen verwachten. Voor de school en de leraren is het namelijk goed dat zij weten waar ze de leerlingen aan kunnen houden, maar ook dat de leraren weten waar ze door de leerlingen op aangesproken kunnen worden. Voor iedereen in de school is het noodzakelijk dat deze rechten en plichten van en tegenover leerlingen niet willekeurig zijn, maar dat deze zijn vastgesteld. Daarvoor is dit leerlingenstatuut opgesteld. 

Disciplinaire en pedagogische maatregelen

Het reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen schrijft de maatregelen voor indien leerlingen handelen of zich gedragen in strijd met de voorschriften en schoolregels. Het reglement licht iedere maatregel toe. 

Reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen (populair)

Reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen (formeel) 

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.