Medezeggenschapsraad

Voorzitter

en onderwerp inbrengen? Mail de voorzitter

Over MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan voor de school, waarin ouders en teamleden zitting hebben.

Alle belangrijke onderwerpen die de school betreffen, kunnen in de MR besproken worden. De MR is wettelijk gesprekspartner tussen ouders, teamleden, directie en bestuur. De rol van de MR staat omschreven in een reglement, dat op de wet gebaseerd is. Bij wet is vastgesteld dat de MR in bepaalde zaken instemmingsrecht heeft, bij andere zaken alleen adviesrecht. Het reglement ligt ter inzage op de school.

De vergaderingen van de MR vinden eens in de vier tot zes weken plaats. De notulen van de vergadering liggen ter inzage bij de administratie, bij de ingang van de school.  

De vergaderingen zijn in principe openbaar en vinden plaats in de school. 

Als ouder kunt u in overleg met de voorzitter (Merel Schogt), zelf een onderwerp inbrengen en dit komen toelichten. U kunt de MR bereiken via het het volgende emailadres: mr@eilanden.espritscholen.nl

Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Bij een teveel aan kandidaten worden er verkiezingen gehouden voor alle ouders van de school.
 

Wie is wie?

Merel Schogt, voorzitter

Jeske de Kort, ouderlid

Jacqueline Tevreden, ouderlid

Koen Mulder, MB leider

Mariƫlla Kremer, MB leidster

Ruud van der Heijde, BB leider

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.