Passend onderwijs en zorg

profiel

Hier kunt u het schoolondersteunings-profiel lezen.

Passend onderwijs

Ons streven is zo veel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van het kind; dat wil zeggen dat we ons richten op wat het kind nodig heeft om de onderwijsdoelen te bereiken. Kinderen hebben verschillende onderwijsbehoeftes, verschillen in de manier waarop zij zich ontwikkelen en verschillen ook voor wat betreft de niveaus waarop zij uitstromen. Op onze school willen we ieder kind de kans geven op zijn of haar eigen ontwikkelingsproces. Er wordt ingezet op de, voor het individuele kind, maximaal haalbare ontwikkeling op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit vraagt ondermeer om een systematische en transparante werkwijze, een goede leerlingenzorg en een constructieve samenwerking en/of afstemming met ouders.

Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school, de leerkracht kan u hier altijd over vertellen, waar nodig in overleg met de intern begeleider van de school.

Heeft u algemene vragen of advies nodig? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

  • de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is

  • hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft

  • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn

  • lastige situaties op school

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website: www.oudersteunpunt020.nl

Telefoon: 020-3306320 / WhatsApp: 06-16004600

E-mail: info@oudersteunpunt020.nl


Multisignaal Verwijsindex

Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Het kan dan gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Voor deze afstemming gebruiken wij het digitale systeem ‘MULTIsignaal’. Dit systeem verbindt ook de professionals die betrokken zijn bij hetzelfde kind, of een broertje of zusje. Montessorischool de Eilanden vindt het belangrijk om met andere professionals en het gezin samen te werken. Zo zorgen we voor een samenhangend plan, passend bij het kind en het gezin. Om deze samenwerking te bevorderen geven wij in MULTIsignaal aan dat we betrokken zijn bij kinderen die bij ons zorg/hulpverlening ontvangen. MULTIsignaal is geen openbaar systeem. Alleen andere professionals die betrokken zijn bij uw kind kunnen erbij. Uiteraard is MULTIsignaal goed beveiligd. Dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Kijk voor meer informatie op www.multisignaal.nl/regio-amsterdam

 

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.