Ouderhulp

Ouders

Lees meer over onze ouderparticipatie

Essentieel is ook ouderhulp voor bijvoorbeeld:

Vaste taken:

  • Bibliotheekouders: kinderen helpen bij uitzoeken van boeken (en dit  administratief verwerken), eventueel voorlezen, zorgdragen voor de schoolbibliotheek (1 ochtend per week)
  • Leesouders: de kinderen die het nodig hebben extra ondersteuning bieden bij het lezen (1 keer per week 1 a 2 uur)
  • Luizenouders: controle van de kinderen op luizen .
  • Ouders die meegaan  naar de schooltuinen en daar zonodig ondersteunen (bovenbouw 2 (voorjaar) en 3 (najaar), 1 keer per week)

Incidentele taken:

Ouders die willen meehelpen in de klas bij met name de “beeldende vakken”:  tekenen, handvaardigheid,  (technisch) knutselen, schilderen, dansen, over hun beroep vertellen, koken, etc.  Ouders met bijzondere talenten of beroepen zijn welkom.

Ouders die meegaan met uitstapjes van een klas of bouw, bijv. naar Artis of een theaterbezoek (onregelmatig).

  • Meehelpen met allerlei schoolfestiviteiten  voor bereiden en opruimen (voor Sinterklaas, schoolfeest)
  • Verjaardag van de groepsleerkracht: versieren van de klas, maar ook opruimen.
  • Aan het  einde van het schooljaar vragen we hulp van de ouders voor een “grote” schoonmaak van al het materiaal en meubilair.

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.