Bestuur en Toezicht

Management

Lees hier het Managementstatuut van onze school

Het College van Bestuur

Montessorischool “de Eilanden” is een bijzonder neutrale basisschool gebaseerd op de antropologie en het pedagogisch en didactisch concept van Maria Montessori. De school is een algemeen bijzondere school en valt onder het bestuur van de Espritscholen. In 1992 is de school gestart op initiatief van een groep ouders. Het bestuur vormt het bevoegd gezag. Op een openbare school is dit de gemeente. ‘Neutraal’ houdt in dat de school geen geloofsrichting aanhangt. Hieruit volgt dat kinderen van alle gezindten welkom zijn. Het schoolbestuur schept, binnen de ruimte die de regelgeving van de overheid toestaat, randvoorwaarden om de school goed te laten functioneren. Het schoolbestuur bestaat uit een college van bestuur en een raad van toezicht.

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen. Ruth Kervezee vormt met Percy Henry het College van Bestuur.

 

De schooldirecteuren vormen samen het managementteam.
Het managementstatuut beschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de schooldirecteuren.

Managementstatuut

Contactgegevens van Espritscholen:

Prinses Irenelaan 59 

1077 WV Amsterdam

Tel: 020-5854811

 

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.